کد خبر: 12790تاریخ انتشار : ۱۷:۵۹:۵۶ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

آب های تصفیه شده ای که بدون استفاده هدر می روند

آب های تصفیه شده ای که بدون استفاده هدر می روند

روزانه هفتاد هزار متر مکعب آب تصفیه شده در شیراز هدر می رود.

روزانه هفتاد هزار متر مکعب آب تصفیه شده در شیراز هدر می رود.