کد خبر: 5690تاریخ انتشار : ۱۷:۲۱:۰۶ - دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

آب معدنی را با آب آشامیدنی اشتباه نگیرید!

آب معدنی را با آب آشامیدنی اشتباه نگیرید!

آب معدنی و هر نوع آب بسته بندی شده مشمول مقررات استاندارد اجباری است.


آب معدنی و هر نوع آب بسته بندی شده مشمول مقررات استاندارد اجباری است.