کد خبر: 13316تاریخ انتشار : ۱۵:۵۱:۵۸ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آب سدهای فارس ته کشید

آب سدهای فارس ته کشید

حجم آب قابل استفاده ۹ سد در حال بهره برداری استان فارس به ۷۶۰ میلیون متر مکعب رسید .


حجم آب قابل استفاده ۹ سد در حال بهره برداری استان فارس به ۷۶۰ میلیون متر مکعب رسید .