کد خبر: 14238تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱:۲۳ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

آب تصفیه‌خانه فاضلاب، کاربرد کشاورزی ندارد

آب تصفیه‌خانه فاضلاب، کاربرد کشاورزی ندارد

آب تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز، به هیچ وجه کاربرد کشاورزی ندارد.


آب تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز، به هیچ وجه کاربرد کشاورزی ندارد.